TERMÍNY PRO ROK 2023

Středa 3.5.. Železnice - Tábor

Úterý 9.5.  XC Hlásná Lhota

Úterý 30.5. Dřevěnické XC + mládež

Středa 14.6. XC Okolo Tešína 

Úterý 11.7. Brtevské XC

Úterý 29.8. Tužín - Kumburk 

Úterý 5.9. Okolo Šibeňáku + mládež

Start: 17:30, start dětských závodů v 17:00

Prezentace: 17:00 – 17:15, prezentace u dětských závodů (16:45 - 16:50)

Kategorie:

Z2 - žáci a žákyně 13 -14 let (ročník 2009 -  2010)

K - kadeti 15 - 16  let (ročník 2007 -  2008)

KW – kadetky 15 - 16 ti let (ročník 2007 - 2008)
J – junioři 17 - 18  let 
(ročník 2005 - 2006)

JW – juniorky 17 - 18  let (ročník 2005 - 2006)

M1 = Muži 1 - muži ročník 2004 - 1984

M2 = Muži 2 - muži ročník 1983 - 1974

V1 = Veteráni - muži ročník 1973 - 1964

V2 = Veteráni - muži ročník 1963 a starší

W – Ženy - ženy ročník 2004 a starší

Dětské závody:

K1 - kluci  2011 - 2013 

H1 - holky 2011 - 2013

 

Souhlas zákoného zástupce: Pro účastníky ročníku 2005 a mladší je nutný souhlas zákoného zástupce (stačí obyčejné podepsané prohlášení sepsané na celý seriál )

 

Startovné: jednotlivý trénink 130 Kč, nebo platba na celý MTB seriál 700 Kč včetně startovního čísla.

Startovné (roč. 2005 a mladší): jednotlivý trénink 100 Kč, nebo platba na celý MTB seriál 500 Kč včetně startovního čísla.

Startovní číslo: Dostane každý účastník na svém 1. závodě a slouží na celý seriál 2023. Číslo stojí 30 Kč

Startovné na celý seriál: Lze zaplatit pouze na účet ČS 276 1043 063 / 0800 s poznámkou MTB CUP 2023.

Startovné pro kategorie K1,H1 : 70 kč včetně startovního čísla

 Ceny:  Vítězové kategorií obdrží  věcné ceny od partnerů našeho seriálu. V některých závodech budou cen rozdány formou tomboly. V celkovém pořadí budou vyhlášeni nejlepší tři závodníci v celkovém pořadí.  Nárok na ceny v celkovém hodnocení mají účastníci, kteří dokončí 4 a více závodů.

 
Bodování : Do konečného pořadí se započítává 5 nejlepších výsledků.

 

Body pro kategorie Z2, kadeti, kadetky :1.místo v kategorii 30 bodů, 2.místo 25 b, 3 místo 20 bodů, 4.místo 18, 5 místo . 17 bodů, 6 místo 16 …. 21.místo 1 bod.

 

Bodovací klíč pro kategorie 2006 a starší:               

  • 1.místo = 200 b
  • 2.místo = 195 b
  • 3.místo = 190 b
  • 4.-10.místo = 187 - 169 b (pokles -3 b)
  • 11.- 50.místo = 167 - 89 b (pokles -2 b)
  • 50.- poslední místo = 88 - 1b (pokles -1b)
  •  

V roce 2023 NOVĚ vypisujeme soutěž CYKLOPOINT MASTER ! Jedná se o prolnutí silniční JCLa bikovového MTB Cupu. Do celkového pořadí  v CYKLOPOINT MASTER se počítá TOP 9 silničních a TOP 5 výsledků z MTB série. Tato soutěž se týká kategorii od ročníku 1964 - 2006 mužů i žen. Pro vítěze mezi muži bude připravena velmi lukrativní cena v podobě horského kola Merida od CYKLOPOINT Jičín v ceně cca 20 tis Kč. Nejlepší žena a druhý a třetí v pořadí mezi muži obdrží věcné ceny. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v závodě s hromadným startem při silničním podniku Železnice - Tábor (22.8.) Do hodnocení MASTER se počítáte automaticky díky absolvování konkrétního sportovního podniku.

Kontakt : Petr Kordík, Denisova 329, Jičín 50601, tel. 737 948 738, www.fitclubjicin.cz, petr.kordik@centrum.cz