TERMÍNY PRO ROK 2024

Středa 24.4.. Železnice - Tábor

Úterý 7.5.  XC Hlásná Lhota

Úterý 4.6. Dřevěnické XC + dětské závody

Úterý 25.6. XC Okolo Tešína 

Úterý 16.7. Brtevské XC

Úterý 3.9. Tužín - Kumburk 

Úterý 10.9. Okolo Šibeňáku + dětské závody

Start: 17:30, start dětských závodů v 17:00

Prezentace: 17:00 – 17:15, prezentace u dětských závodů (16:45 - 16:50)

Kategorie:

Z 2 = Žáci  (13 - 14 let) - chlapci ročník 2010 - 2011

Z 2 W = Žákyně (13 - 14 let) -  holky ročník 2010 - 2011

K = Kadeti (15 - 16 let) -  ročník 2008 - 2009 

K W = Kadetky (15 - 16 let) -  ročník 2008 - 2009

J = Junioři (17 - 18 let) - ročník 2006 - 2007

J W = Juniorky (17 - 18 let) -  ročník 2006 - 2007

W = Ženy - ženy ročník 2005 a starší

V1 = Veteráni - muži ročník 1974 - 1965 

V2 = Veteráni - muži ročník 1964 a starší

M2 = Muži 2 - muži ročník 1984 - 1975

M1 = Muži 1 - muži ročník 2005 - 1985


Dětské závody:

K1 - kluci  2012 - 2014 

H1 - holky 2012 - 2014

 

Souhlas zákoného zástupce: Pro účastníky ročníku 2006 a mladší je nutný souhlas zákoného zástupce (stačí obyčejné podepsané prohlášení sepsané na celý seriál )

 

Startovné: jednotlivý trénink 140 Kč, nebo platba na celý MTB seriál 800 Kč včetně startovního čísla.

Startovné (roč. 2006 a mladší): jednotlivý trénink 100 Kč, nebo platba na celý MTB seriál 600 Kč včetně startovního čísla.

Startovní číslo: Dostane každý účastník na svém 1. závodě a slouží na celý seriál 2024. Číslo stojí 30 Kč

Startovné na celý seriál: Lze zaplatit pouze na účet ČS 276 1043 063 / 0800 s poznámkou JCL MTB  2024.

Startovné pro kategorie K1,H1 : 70 kč včetně startovního čísla

 Ceny:  Vítězové kategorií obdrží  věcné ceny od partnerů našeho seriálu. V některých závodech budou cen rozdány formou tomboly. V celkovém pořadí budou vyhlášeni nejlepší tři závodníci v celkovém pořadí.  Nárok na ceny v celkovém hodnocení mají účastníci, kteří dokončí 4 a více závodů.

 
Bodování : Do konečného pořadí se započítává 5 nejlepších výsledků.

 

Body pro kategorie Z2, kadeti, kadetky :1.místo v kategorii 30 bodů, 2.místo 25 b, 3 místo 20 bodů, 4.místo 18, 5 místo . 17 bodů, 6 místo 16 …. 21.místo 1 bod.

 

Bodovací klíč pro kategorie 2006 a starší:               

  • 1.místo = 200 b
  • 2.místo = 195 b
  • 3.místo = 190 b
  • 4.-10.místo = 187 - 169 b (pokles -3 b)
  • 11.- 50.místo = 167 - 89 b (pokles -2 b)
  • 50.- poslední místo = 88 - 1b (pokles -1b)
  •  
  • I v roce 2024  vypisujeme soutěž CYKLOPOINT MASTER ! Jedná se o prolnutí silniční JCL a bikové části JCL. Do celkového pořadí  v CYKLOPOINT MASTER se počítá TOP 9 silničních a TOP 5 výsledků z MTB série. Tato soutěž se týká kategorii od ročníku 1963 - 2007 mužů i žen. Pro první trojici mezi muži i ženami budou připraveny hodnotné ceny od našich partnerů.  Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v závodě s hromadným startem při silničním podniku Železnice - Tábor (20.8.) Do hodnocení MASTER se počítáte automaticky díky absolvování konkrétního sportovního podniku.

Kontakt : Petr Kordík, Denisova 329, Jičín 50601, tel. 737 948 738, www.fitclubjicin.cz, petr.kordik@centrum.cz